Naši sponzoři:


Na činnost klubu velkou mírou přispívá město Slaný. Děkujeme !